Mandala je rituální symbol, který v mnoha kulturách nese důležité poselství a atribut pro toho, kdo si ji vybere.

Podívejte se na obrázek, kde vidíte 6 mandal a jednu si vyberte. Pokud jste tak učinili, přečtěte si, co nám o vás říkají vaše nejdůležitější vlastnosti!

1. Soucit

Pokud jste si zvolili i symbol, jste dobrý člověk, který vychází vstříc ostatním, ale přesto se rád drží v pozadí. Bojíte se, že by vám mohli ublížit, a tak se snažíte bránit vysokými zdmi. Svůj okruh přátel si vybíráte velmi selektivně a pomáháte každému, pokud to potřebuje, bez ohledu na to, jaký je mezi vámi vztah. Milujete snění a to je také charakteristické pro váš pohled na svět.

2. Laskavost

Jste ten typ člověka, který se dokáže smát i v ten nejchmurnější den, vždy mluvíte otevřeně a říkáte, co je špatně. Jste velmi upřímní, ale také dbáte na to, abyste neublížili druhým. Jakmile jste zklamaní nebo trpíte bolestí, celý váš duchovní svět je rozbitý a vaše duše je zraněná. Nikdy nezapomeň, jak cenný člověk jsi!

Pokračování na další straně