Klíč 1

Vybrali jste ten nejjednodušší, nejprostší klíč. To ukazuje na člověka racionálně založeného a stálého. Nehodláte se rozměnit na drobné. Jste dosti přímí a rázní. V základních přístupech se řídíte především rozumem, nikoli citem. Můžete působit uzavřeným dojmem, uzavření však nejste. Své chování jste si zvolili úmyslně, jako obranný štít svého druhu. Dáváte si odstup, abyste se mohli přiblížit. Ten, komu uvěříte, může mluvit o výhře, protože takovým lidem jste věrným a citlivým přítelem i partnerem.

Pokračování na další straně

1
2
3
4
5
6