Žena chce pomoci svému muži s erekcí a tak na to koupí kapky.
A večer mu je tajně nakape do večeře.
On se jí však ptá: „Ráchel, tys mi dala něco do polévky?“
„Vůbec ne, nic jsem ti nedala.“

Pokračování na další straně