V soudní síni:
,,Jak jste zabil svou ženu?“
,,Kladivem.“
Z publika se ozve: ,,Ty svině!“

Pokračování na další straně