Když jednou při nehodě zemřely tři ženy, když jdou do nebe, objeví se před nimi apoštol Petr a říká: „V ráji máme jen jedno pravidlo – nešlapat na kachny!“ A jakmile vstoupili do ráje, viděli, že všude jsou kachny.

Bylo téměř nemožné na kachnu nešlápnout, ačkoliv se snažili sebevíc, ale pak první žena omylem šlápla na jednu z kachen. A přichází svatý Petr s tím nejděsivějším mužem, kterého kdy tato žena viděla. Svatý Petr je dává dohromady a říká: „Tvůj trest za šlápnutí na kachnu je být navždy připoután k tomu ošklivému muži!“ Další den druhá žena omylem šlápne na kachnu a přichází svatý Petr a přivádí s sebou dalšího ošklivého muže.

pokračování na další stráně

1
2