Syn Indiána se ptá svého otce: „Proč se můj bratr jmenuje Zelený strom ?“
„Protože byl počat pod zeleným stromem.“

Pokračování na další straně

1
2