Pepa chodí do večerní školy a teď se vytahuje.
Pepa: „Ty, Franto, víš, kdo to byl Einstein?“
Franta „Nevím.“
Pepa: „Bodejť bys věděl, když nechodíš do večerní školy. A víš kdo to byl Hitler?“
Franta: „Nevím.“

Pokračování na další straně

1
2