Přijede reportér do malého městečka na Divokém západě a zjistí, že je
tam zatraceně málo žen.
„Co jako děláte?“ ptá se starousedlíka.
„No, šukáme ovce.“
„Tfuj, to je odporný,“ pohoršuje se reportér.
Vydrží měsíc, vydrží dva, ale pak jde, chytí si ovci, přivede domů, umyje,
vyčistí kopýtka a zašoustá si.

Pokračování na další straně