Manžel není doma a manželka si mezitím užívá s milencem.
Najednou zachrastí klíče v zámku a manželka rychle schová milence do skříně.
Potom sepne ruce k nebi a prosí: „Ó Bože, udělej si se mnou co chceš, jenom ať nás neobjeví můj muž.“
Na to se nebesa otevřou a ozve se: „Dobře, bude to jak chceš, ale za tři roky tě povolám k sobě, utopíš se.“

Pokračování na další straně