Já nosím prezervativ nasazený celý den.
Svěřuje se pan Novák:
„A proboha proč?“

Pokračování na další straně

1
2