Pepíček má hodinu angličtiny. Paní učitelka je mladá a moc pěkná. Uprostřed hodiny příjde na kontrolu inspektor. Volné místo je jen vedle Pepíčka, tak se posadí tam. Paní učitelka napíše anglickou větu na tabuli a v tom ji upadne křída. Sehne se pro ní a ptá se: „Kdo přeloží tuto větu?“ Jako jediný se přihlásí Pepíček. Paní učitelka se podiví, protože to se jistě nikdy nestalo a Pepíčka vyvolá.

Pokračování na další straně