Život by měl být naopak. Mělo by se začínat umíráním a tím je trauma překonáno. Pak se probudíš v domově důchodců a je ti každý den lépe a lépe. Potom tě vyhodí z domova důchodců, protože jsi už v pohodě a první co děláš je, že bereš důchod. Pak ti první den v práci dají zlaté hodinky.

Pokračování na další straně