Mladý kněz měl u zpovědi nádhernou slečnu. Mluvila o svých prohřešcích a jeho to
vzrušovalo. Řekl jí, aby šla s ním do jeho pokoje. Tam ji vzal za ruku:
„Udělal ti ten mladík tohle?“
„Ano, Otče, a hůře.“
„Hmmm,“ řekl a dlouze ji políbil.
„A tohle?“
„Ano, Otče, a hůře.“
Nadzvedl jí sukni a prstem ji poškádlil v rozkroku.
„A tohle?“
„Ano, Otče, a hůře.“

Pokračování na další straně

1
2