Rádio Jerevan vyhlásí hádankářskou soutěž. Otázka pro první týden zní:
„Ivan a Nataša jdou po poli. Vtom přiletí včelka Trajdalka a vlétne Nataše
pod sukni. Kam zabodne žihadlo?“

Pokračování na další straně