Manžel se vrací domů a v předsíni narazí na rozčilenou manželku.
Ona: „Trošku ses zdržel, co supermane?“
On: „Mohu ti to vysvětlit, drahá. Mrzí mě to, ale byl jsem s klienty.“
Ona: „A diskutovali jste celou noc, až do sedmi do rána, jo supermane?“
On: „Nech mě prosím domluvit, získal jsem nového klienta pro firmu. Byli jsme u Itala, dobře jsme se najedli…“

Pokračování a další straně

1
2