Slečna kráčí po pláži. Najednou vidí starou láhev. Zvedla, otřela od bahna a vtom vyskočí duch. Slečna se spěšně ptá: Budu moci mít tři přání?

Duch: Je mi to nepříjemné, ale já jsem duch plnící jen jedno přání! Slečna se zkušenostmi z proklamací v soutěžích krásy, bez váhání: Tak prosím o mír na Blízkém východě. Vidíš to na mapě ?! Chci aby všechny ty státy přestaly mezi sebou vést války, aby se Židé a Arabové měli rádi, aby měli rádi Američanů a všichni žili v klidu a harmonii. Duch se podívá na mapu a říká:

Pokračování na další straně