Ptá se paní učitelka dětí, jak si představují Evropskou unii? Přihlásí se František a říká: „Já si představuji evropskou unii jako mrakodrap!“ „No, tak nám to, Františku, trošku rozveď!“ „Paní učitelko, představte si obrovský mrakodrap, jeho velikánské pevné základy. Přijde zemětřesení, on se chvěje, ale stojí stále pevně na svém místě!“ „Výborně, Františku, píši ti jedničku s hvězdičkou!“ Přihlásí se Janička: „Já si představuji evropskou unii jako strom!“ „No, tak nám, to Janičko, zase pěkně rozveď!“ „Představte si obrovský strom, jeho rozložitou korunu, silný kmen, široké pevné kořeny.

Pokračování na další straně