Bůh vešel do vody a když se vrátil, vedle něj stála Jennifer Lopez. ‚Je to tvá žena?‘, Zeptal se Bůh. ‚Ano, to je ona‘, odpověděl muž. ‚Lžeš‘, rozhněval se Bůh, ‚to není ona!‘ Dřevorubec padl na kolena a řekl: ‚Odpusť, Pane, ale musel jsem. Kdybych ti řekl NE, nabídl bys mi Catherine Zeta-Jones. Kdybych odmítl i tu, vrátil by ses s mou ženou.

Já bych pak řekl ANO a ty bys mi dal všechny tři. Jsem chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy najednou. ‚ Z toho plyne ponaučení: Pokud muž lže, má pro to dobrý a čestný důvod a dělá to pro blaho druhých :).

Zdroj: Spisiakoviny.sk

1
2