Přijde jeptiška do malého krámku s potravinami a vybafne na prodavače:
„Láhev rumu.“
Prodavač ji vezme z regálu, zabalí a když ji podává přes pult, nedá mu to, aby se nezeptal:

Pokračování na další straně