Fero říká chlapům v robotě: „Chlapi objevil jsem nový test na koronavirus 100% účinný.“ Chlapi netrpělivě: „No vždyť mluv jak na to …“

Fero: „Jednoduše … Nalijte si panák slivovice a vyzkoušejte zda cítíte vůni té slivovice. Pokud ano, tak jste zdraví, protože jeden příznak koronaviru je ztráta čichu. Pak tu slivovici vypijte a zase vyzkoušejte, zda cítíte chuť té slivovice. Pokud ano, tak jste v pořádku, protože jeden z příznaků koronavirus je ztráta chuti. „

Pokračování na další straně