Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit. Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil: „Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete trochu klidnější.“ Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa: ,,Vážený Otče, Příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky. V dalším připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:

Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu. – Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety. – Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat. – Máme 10 přikázání, ne 12. – Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík. – Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme „JC & His Boys“. – Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný. – Svatému Kříži neříkáme „Velký Téčko“.

Pokračování na další straně