Starší žid se oženil s mladou dámou a měli se moc rádi. Avšak nezávisle na tom, jak se starý pán snažil, jeho manželka nikdy nedosáhla orgasmu. A protože židovská manželka má nárok na sexuální uspokojení, obrátili se o radu k rabínovi. Rabín si vyslechl jejich otázku, pohladil jsi bradu a navrhl:

– Najměte švarného mladíka. A když se budete milovat, ať mladík nad vámi mívá ručníkem. To pomůže vaší manželce fantazírovat a jistě dosáhne orgasmu. Tak se vrátili domů, že vyzkoušejí rabínovu radu. Najali hezkého mladíka a řekli mu, ať nad nimi mívá ručníkem, když se budou milovat.

Ale vůbec to nepomohlo a manželka nebyla uspokojena. Zničeni se vrátili k rabínovi.

Pokračování na další straně

1
2