Manžel je bez peněz, tak pošle manželku vydělávat do uličky lásky.
Žena se vyparádí, sebere kabelku a vyrazí.

Pokračování na další straně

1
2