Napoleon odpočívá ve svém stanu, když tu náhle vrazí dovnitř sluha a volá:
“Pane, Angličani! Přicházejí! Je jich milión!“
„Dobře, Jeane, přineste mi moji červenou košili.“
Napoleon odejde a po pár hodinách se vrátí z vítězné bitvy. Sluha se ho ptá, k čemu byla ta červená košile a Napoleon odpovídá:

Pokračování na další straně

1
2