Přijde námořník do bordelu,
kde už na pokoji čeká prostitutka
s roztaženými nohami.
Ale námořník říká
že mu cosi chybí a říká:

– Víš, dobře by bylo, kdyby tu někdo dělal, jakože je vítr.

Přiběhne tedy další slečna a dělá vítr:

– FIU, fiu, fiu.

– Tak už pojď, už mě přetáhni.

– Víš, – mračí se námořník – dobře by bylo, kdyby někdo dělal, jakože hřmí a blýská se.

Přiběhne tedy další slečna, tříska po nábytku, dělá hluk, zhasíná a zapíná světlo.

Pokračování na další straně