Nahý muž stoji před zrcadlem. Dlouho hledí na svou vrásčitou neoholenou tvář, na hruď zarostlou jako gorila, do svých krví podlitých oči, křivé nohy, povislého ptáka, pivní břicho ….

Potom podívá na postel, kde leží krásná mlada žena a zamumlá si pod nos:

Pokračování na další straně

1
2