98letá stařenka na smrtelné posteli říká svému 99letému manželovi:
„Můj drahý, teď, když jsou mé dny sečteny, chtěla bych Ti něco říct. Ale nejprve jdi do stodoly, kde pod třetím sloupem vpravo najdeš dvě krabice. Přines je sem, prosím.“
Manžel to udělá a když je u smrtelné postele své ženy
otevře, najde v první 3 vajíčka a v té druhé 300.000,- EUR.
Celý udivený se ptá: „Co znamenají ta vajíčka?“

Pokračování na další straně

1
2