Malý Ahmed chodí poctivě do školy a jednoho dne vyhraje soutěž v německém jazyce. Učitel jej pochválí a řekne mu: „Ahmede, jsi opravdový Rakušan!“ Ahmed radostně přiběhne domů a říká své mamince: „Mami, mami, prý už jsem opravdový Rakušan!“ Matka jej několikrát přetáhne vařečkou: „Co to povídáš! Jsi Arab, hrdý Arab a vždycky budeš! Už nechci slyšet nic o nevěřících!“ Ahmed počká, než se vrátí domů jeho otec.

Pokračování na další straně