Generální ředitel prosperujícího podniku dělá průzkum mezi zaměstnanci, co si pořídili za výplatu. 
Přijde za ředitelem jedné pobočky: „Tak co, cos pořídil?“ 
Ředitel: „Koupil jsem si nové Ferrari.“ 
Generální: „A zbytek?“ 
Ředitel: „Ten jsem uložil na své konto ve Švýcarsku.“ 
Přijde za ředitelem jiné pobočky: „Jak ty jsi naložil s výplatou?“ 
Ředitel: „Koupil jsem nový dům.“ 

Pokračování na další straně

1
2