Cigoši jsou poprvé v nákupním centru.
Zatímco si stará Eržika prohlíží šaty,
stojí ještě starší Dežo se synem poprvé před výtahem,
který se jako zázrakem otevře a před nimi se objeví malý prostor.
Mladý se ptá: „Tato, co to je?“
A fotr odpoví: „Něco takového jsem v životě neviděl!“
Vtom se přibelhá malá stará bába s pomačkaným obličejem
a hrbem a nastoupí do výtahu.

Pokračování na další straně