Chlap si koupí detektor lži, který dá při lži pokaždé facku.

Otec: Synku? Kde jsi byl dnes po dobu vyučování?

Syn: Ve škole přece (PLESK)…dobře, dobře…byl jsem v kině na filmu…

Otec: Jaký to byl film?

Pokračován na další straně