Čáp se jen tak prochází a najednou vidí šneka, jak si to šine ven z lesa. Tak povídá: „Šneku, kam tak chvátáš?“ A šnek na to: „Ale přijeli do lesa berňáci, tak zdrháme. To víš, já mám barák, moje má barák, děti mají baráky, tak zdrháme.

“ No tak čáp neváhá, ale jak tak utíká, tak potká medvěda. „Čápe, kam jdeš?“ „Ale, medvěde, do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To víš, já si žiju na vysoký noze, moje si žije na vysoký noze, děti si žijou na vysoký noze, tak zdrháme.“ Medvěd se lekne a taky prchá. Potká krtka. „Medvěde, kam zdrháš?“

Pokračování na další straně