Jel myslivec po lese, když klopýtl o větev a vstřelil si brokovnicí rovnou mezi nohy. V nemocnici ho dali jako tak dohromady a po operaci lékař podává pacientovi navštívenku.

Pokračování na další straně

1
2