Sledujte, jak někdo vytahuje obrovskou hroudu ušního mazu a snaží se nezvracet.

Toto video ukazuje, jak žena celý kus zasaženého ušního mazu z mužského ucha.

Video není pro slabé povahy!

Pokračování na další straně