Široká veřejnost má podle nového výzkumu alarmující nedostatek informací o leukémii. Kolik respondentů zná její čtyři nejčastější příznaky a kolik ne. Jaké další příznaky může způsobit?

Široká veřejnost si znepokojivě neuvědomuje příznaky způsobené leukémií. Nový výzkum odhaluje, že povědomí dospělých o této nemoci ve skutečnosti neexistuje!

Oznámily to britské neziskové organizace Leukemia UK a Leukemia Care, které v anketě, kterou provedly, zjistily, že pouze 1 % respondentů zná čtyři nejčastější příznaky leukémie.

42 % uvedlo, že vůbec o žádné nevědělo, zatímco pouze 11 % vědělo, že opakované infekce jsou podezřelé. Dvě třetiny respondentů naopak neuznávaly přetrvávající únavu jako varovný příznak.

„ Je extrémně znepokojivé, že méně než 1 % dospělých dokáže rozpoznat nejčastější příznaky leukémie ,“ řekla generální ředitelka Leukemia UK Fiona Hazell. „ Lidé leukémii podceňují, protože se mylně domnívají, že jde o dětskou nemoc. To není tento případ .“

Jak vysvětlil, incidence i úmrtnost na něj po 55. roce rapidně stoupá. Navíc 38 % všech nových případů se vyskytuje u lidí starších 75 let. Naprostá většina respondentů starších 55 let (89 %) bohužel nevěděla, že jsou vystaveni zvýšenému riziku.

Průzkum proběhl na začátku srpna mezi 2 134 muži a ženami v celé Británii. Její zjištění naznačují, že „ je nezbytné zvýšit informovanost veřejnosti, aby byla zajištěna včasná diagnóza a léčba.

Pokračování na další straně