Často pro vás připravujeme hlavolamy, hry na schovávanou a matematické úlohy. A tentokrát jsme se rozhodli pro matematický úkol. Tento úkol je však nesmírně obtížný a kvůli tomu mnozí při jeho řešení chybují. Na správné řešení tohoto úkolu přijde extrémně malý počet lidí…

Jak vidíte, tento úkol je se závorkami, pouze před závorkami není žádný znak. Nejprve musíte přemýšlet a pochopit, který znak je implikován, pokud před závorkou není žádný znak. Poté musíte hodně brát v úvahu pořadí matematických operací. Přesněji řečeno, musíte pochopit, která matematická operace má přednost před jinou.

Tento úkol nelze vyřešit v krátkém časovém úseku, a proto musíte věnovat hodně svého drahocenného času, pokud chcete vyřešit tento náročný úkol.

Pokuste se vyřešit tento úkol, ale i když se vám to nepodaří, necháme řešení pro vás níže.

Pokračování na další straně