Nová a kontroverzní vědecká teorie naznačuje, že neexistuje žádný „konec“ lidské existence, což také podporuje mnoho starověkých konceptů.

Výzkumník Robert Lanza, který se zabývá pokročilou buněčnou technologií, prokázal, že i když se živé tělo „zhroutí“, může být 20 wattů „informační energie“ absorbováno do jiného vesmíru. Vezmeme-li v úvahu teorii „Einsteinova-Rosenova mostu“, může být toto množství ještě vyšší. Lanzova teorie vychází z biocentrismu, tedy z myšlenky, že život vytváří více než jeden svět. Díky pozorováním souvisejícím s kvantovou fyzikou se místo pojmu „vesmír“ vyvinul pojem „více světů“ nebo „multivesmír“. Jinými slovy, existuje nekonečný počet „vesmírů“ a vše možné se odehrává v některém z nich.

A co není možné, je jen smrt!

Všechny tyto vesmíry existují současně a cokoli se stane v jednom, „zápletka“ pokračuje v druhém. Pokud „buňky“ ve vesmíru dojdou v těle, vědecky změřené 20wattové energetické jádro, které ovládalo mozek jako počítač, tělo neopustí.

Již řadu let je známo, že „energie se neztrácí, ale přeměňuje“ a mozková „energeticko-informační studna“, jak vědci nazývají 20 wattů, proniká do nového vesmíru.

Čas a prostor „pro mozek“

Experiment publikovaný v časopise Science ukazuje chování částice, která musí projít dvěma rozdělovači paprsků současně. Částice prochází prvním děličem paprsků. Zatímco je částice uvnitř děliče paprsků, každý pozorovatel se může rozhodnout, zda zapne nebo vypne druhý dělič paprsků. Rozhodnutí pozorovatele v tomto okamžiku určuje, zda částice provede určitou akci, tj. zda bude pokračovat nebo počká. Ať už se pozorovatel rozhodne jakkoli, částice zažije tyto možnosti. Jde o to, že „projev energie překračuje klasické pojmy času a prostoru“.

20 wattů energie může fungovat jako holo projektor, který zobrazuje výsledky experimentu na obrazovce.

Bez ohledu na to, zda divák vypnul nebo nevypnul druhý dělič paprsku, je projektor napájen stejnou 20wattovou baterií.

Podle Lanzovy teorie biocentrismu jsou prostor a čas jen věci, které lidský mozek včetně „20wattové baterie“ používá k uspořádání informací do přístupné formy. Mysl je potřebuje. „Akumulátor“ je nezpracovává současně a jeho provoz rozhodně není závislý na čase a prostoru.

Pokračování na další straně