Navzdory tomu, že Ježíš Kristus je bezesporu nejzobrazovanější osobou v dějinách západního umění, v Bibli není jediný jeho fyzický popis. Známý vzhled s dlouhými vlasy v bílém rouchu se objevil již v 6. století.

Podle Ralpha Ellise byl Ježíš válečným králem Edessy a Adiabeny, známý jako Isas Manu. Stejně jako Ježíš chtěl i tento muž osvobodit Židy z nadvlády Římanů. On sám byl také Žid z Nazareta.

O smrti Izase Manu se dochovaly jen velmi kusé důkazy, včetně autorství Josepha Flavia. Ralph Ellis věří, že byl jedním ze tří vůdců Judeje, kteří byli zajati Římany a ukřižováni. Mimochodem, Slunce zdůrazňuje, že Bible mluví i o třech ukřižovaných, včetně Ježíše Krista v trnové koruně.

Zdroj:newsds.site

1
2