Eric Reiss z brazilské San Antonio da Plantina byl s hosty v domě, když se rozhodl krátce vyjít na verandu na čerstvý vzduch. Když vyšel na verandu, nejprve si mylně myslel, že v dálce viděl několik hejn ptáků. O minutu později si však uvědomil, že to nejsou ptáci, ale … obrovští pavouci !

Muž okamžitě vytáhl telefon a natáčel vše, co se dělo. Jak se ukázalo později, naštěstí to nejsou jedovatí pavouci Parawixia bistriata.

Pokračování na další straně

1
2