Viditelný chaos těchto dob je snad jasným znamením, že tak daleko a dál!

Že člověk vstoupil do věku konce časů, kdy Bůh už neví a nechce snášet, že lidstvo systematicky pošlapává stvořený řád světa.

Stále strašlivější proroctví předpovídají globální kolaps, o kterém psala také Bible.

Jak epidemie, ekonomická krize a možnost další velké světové války pohřbí svět, začíná převládat panika.

Mnoho věřících v soudný den tvrdí, že na Zemi přijdou 4 jezdci apokalypsy.

Zatímco jsou tací, kteří to berou doslovně, jiní říkají, že je to třeba chápat obrazně a možná se to už stalo.

Podle nich budou 4 jezdci apokalypsy 4 kataklyzmata, která rozbijí jednotu a řád světa.

Pokračování na další straně