V 17 letech šel Jay Barham do autoškoly, aby získal řidičský průkaz. Právě tam ho osudový padouch (no, nebo čarodějnice, jak chcete) přivedl k autoškole Lindě. V té době bylo ženě již 51 let. Během osmi týdnů kurzu se Jay nejen naučil řídit, ale také získal lásku svého života.

Mezi Jayem a Lindou okamžitě probleskla jiskra, ale ani jeden z nich se neodvážil říct o svých citech. Jednou jeli v autě a slyšeli píseň, která se jim oběma líbila, a sami nechápali, jak se to stalo, rozhodli se políbit. Jay na ten okamžik vzpomíná takto: „Vypadalo to, jako by právě vyšlo slunce a byl to pro nás oba šok.“

Není těžké uhodnout, že 34letý věkový rozdíl milenců se stal důvodem k pomluvám. Lindě se říkalo „únosce“ a Jayovi přátelé si z něj dobírali „vraha starých žen“. Všichni byli zmateni samotnou skutečností jejich svazku a byli si jisti, že jsou spolu na krátkou dobu.

Pokračování na další straně