Podle výrobců konspiračních teorií NASA po celou dobu věděla, že nebezpečí hrozí.

Kazatel Paul Begley již odložil zvonek budíku stranou a říká, že je čas, aby „lidé činili pokání, než bude příliš pozdě“ . Kazatel má svůj vlastní kanál YouTube, na kterém pravidelně vysvětluje konec světa.

Snaží se celou tuto teorii podpořit učením a proroctvími z Bible. Viděl také posla apokalypsy v koronaviru, stejně jako zemětřesení jsou nebeským znamením, řekl.

Nyní řekl svému ne tak malému počtu následovníků, že se mu podařilo získat tajné soubory NASA . A jejich tématem není nikdo jiný než tajná planeta Nibiru, o které už několik psalo.

Pokračování na další straně

1
2