Příchod novorozence je velkým štěstím pro každou rodinu. Rodiče s mnoha dětmi jsou ostatními velmi respektováni, protože každý rodič chápe, že výchova dětí je dřina.

Ale obvykle jsou v takových rodinách děti různého věku, ale kolik dětí se může narodit současně?

Pokračování na další straně