Novináři CNN bylo jednou řečeno o velmi starém Židovi, který se již mnoho let chodí dvakrát denně modlit ke Zdi nářků. Rozhodla se s ním promluvit. A když přišla ke Zdi nářků, hned ho viděla, jak pomalu kráčí malými starými krůčky ke svatému místu.

Asi 45 minut čekala, až starý muž dokončí svou modlitbu, a když se otočil a pomalu, opřený o hůl, vyšel z náměstí, přistoupila k němu, aby s ním udělala rozhovor. 

— Promiňte, pane, jmenuji se Rebecca Smithová, jsem ze CNN. Jak se jmenuješ?
„Moses Feinberg,“ odpověděl.

Pokračování na další straně