Představa, že naše planeta je živá bytost, není tak daleko od pravdy. Mezi vědci má tato teorie své příznivce. Toto video se skládá z fotografií extrémního počasí pořízených z vesmíru a je skutečně působivé. Video upravilo NASA Scientific Imaging Studio na základě materiálů týdenního pozorování Země.

Pokračování na další straně

1
2