Dialog před svatbou:

Ona: Ahoooj!

On: Nooo, konečně!

Ona: Chceš, abych odešla?

On: Ne, ne, co ti šibe? Už jen ta představa je hrozná!

Ona: Miluješ mě?

On: Samozřejmě, celé dny a noci!

Ona: A podvedl jsi mě už někdy?

On: Ne, nikdy, proč se tak sprostě ptáš?

Pokračování na další straně

1
2