Kde se proudy tvoří?

Zpětné proudy nečíhá jen v hluboké vodě a právě v tom spočívá jejich nebezpečí. Často se objevují v mělkých vodách s pískovým, postupně se svažujícím dnem.

Během odlivu se obrovské množství vody vrací zpět do otevřeného moře, avšak postupně se svažující dno je v tomto postupu překážkou. Zvyšuje se tlak vody na mořské dno a na určitých místech tak vnikají kanály nebo otvory , přes které se voda valí velkou rychlostí do otevřeného moře. Tyto mořské řeky táhnoucí hektolitry vody rychlostí 2,5 – 3 m / s na otevřenou vodní plochu pryč od pobřeží.

Tyto silné mořské řeky vytvořené zpětným proudem mohou vzniknout kdekoli podél celé pláže. Rychlý odliv v kanálech způsobí, že se na pláž valí voda zpět v podobě vln.

Na následující fotografií můžete jasně zachytit zpětný tok vody, jakož i několik plavce, jejichž tento tok zachytil.

Nejčastěji jsou zpětné proudy poměrně úzké – mají rozpětí 2-3 metry, v extrémních případech mohou však nabrat šířku až 50 metrů. Proudy se pohybují rychlostí 5-7 km za hodinu a dlouhé mohou být od několika metrů až po ½ kilometru. Rychlost proudu může dosáhnout až 15 kilometrech za hodinu.

Takto můžete rozpoznat, že ve vodě se nachází zpětný proud!

Díky těmto informacím můžete zjistit, kdy se do vody nevyplatí vstupovat:

Z pláže zaznamenáte rychle se pohybující proud vody, který se pohybuje v pravém úhlu ke pláži.

Voda v blízkosti pláže má jinou barvu, jako voda dále od pláže (bílá plocha obklopená zelenou nebo světle modrou barvou).

Pěna, mořská vegetace a bubliny se pohybují směrem na otevřené mořené – ne směrem na pláž.

Mezi vlnami jsou rozestupy 5-10 metrů. Vlny vytvářejí kompaktní plochy táhnoucí vodu do moře dříve, než by ji vyvrhovali na pláž.

Pokračování na další straně

1
2
3