Esoterici uvedli jména, jejichž majitelé se stali oddanými strážci rodinného krbu.

Charakter a životní priority jejího majitele jsou dány zvukem ženského jména. Ezoterici nepochybují: podle toho, jak rodiče pojmenovali svoji dceru, lze určit její další vztah k manželství, péči o domácnost a výchově vlastních dětí. 

Anna

Tato žena byla stvořena pro rodinu. Od dětství projevovala štědrost a starost o druhé. Miluje klid a pohodu. Anna se v zásadě drží tradičních názorů, ale je připravena na vývoj. To vše jí pomáhá vytvářet šťastné manželství a vychovávat děti.

Michaela

Odmalička projevuje zodpovědnost, i když je neklidný. V dospělosti se dívka chová zdrženlivě, a to i v romantických vztazích. Michaela se jednou provždy vdá. Pro ni je to vyvážené rozhodnutí, které nikdo nemůže ovlivnit.

Pokračování na další straně

1
2