Máte zájem dozvědět se o sobě něco více? Zveme vás, abyste si vybrali cookie, abyste zjistili, co může vypovídat o vaší postavě a vašem životě obecně.

Myslíte si, že se znáte? Můžeš říct, jak tě vidí ostatní? Mnohokrát formujeme svůj postoj a přizpůsobujeme své reakce kontextu, ve kterém se nacházíme. Nemusíte jednat stejně, pokud jste se svou skupinou přátel nebo pokud jste v práci, na návštěvě u rodiny nebo v supermarketu.

To, jak se vypořádáte se situacemi, lidmi, nepřízní osudu a dobrými časy, závisí na vaší povaze. Jsou tací, kteří jsou citlivější nebo introvertní a naopak existuje další velká skupina, která je dominantnější nebo extrovertní.

Abyste se mohli trochu lépe poznat, zveme vás, abyste si vybrali sušenku a zjistili, co může vypovídat o vaší postavě a vašem životě obecně.

Test: Soubor cookie, který si vyberete, řekne, jaké emoce neznáte

Pokračování na další straně