Podívejte se na obrázek a vyberte list, který se vám nejvíce líbí. List, který si vyberete, prozradí, co vás letos na podzim čeká!

#1

Pokud jste zvolili list číslo jedna, pak bude letošní podzim obdobím hlubokého poznávání sebe sama i světa jako celku.

Pravděpodobně budete docela introspektivní a přemýšliví, abyste strávili informace, které vám přicházejí do cesty.

Budete mít také čas rozebrat vše, co se ve vašem životě doposud stalo.

Toto období vám pomůže změnit a vybudovat harmoničtější vztah k sobě a okolnímu světu.

Pokračování na další straně